விலங்குகளின் பெயர்கள்: ஆண், பெண் மற்றும் இளம்

வாத்துக்கு எது நல்லது என்பது கேண்டருக்கு நல்லது

புகைப்படம் எடுத்தலில் ஒரு தொழிலைத் திட்டமிடுகிறீர்களா?

ட்ரோன் கேமராவை வாங்கும் போது நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கிய விஷயங்களை நாங்கள் ஆராய்ந்தோம், மேலும் உங்கள் தேவைகளின் அடிப்படையில் 2020 இன் சிறந்த ட்ரோன்களைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளோம்.லிஃப்ட் ஆஃப்
ஆதாரம்: வனவிலங்கு பாதுகாப்பு சங்கத்தின் பொது கண்காணிப்பாளர் ஜேம்ஸ் ஜி. டோஹெர்டி.

நீங்கள் தேடலாம்

விலங்கு குழுக்கள்

இயற்கை

விலங்கு குழு சொல்

முதுகெலும்புகள் இயற்கை விலங்கு குழு சொல்