1968: கில்லி என்ற பெயரில் ஒரு பனிச்சரிவு

ஒலிம்பிக் ஜாம்பவான் ஜீன்-கிளாட் கில்லியின் வாழ்க்கை வரலாறு